+36 30 693-2177+36 30 961-6013 titkarsag@bujdosoiroda.com | info@bujdosoiroda.hu

6FŐBB REFERENCIÁINK A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL AZ ALÁBBIAK:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata

„A Varázskert megépítése, negyven férőhelyes új bölcsődei tagintézmény létrehozása Budapest IX. kerületében” című pályázatokhoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • eszközbeszerzés;
 • bölcsőde építése, a kapcsolódó közművek kiépítése és parkosítási feladatok ellátása.

Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

„A somogytúri szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” és „A balatonlellei szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvízgyűjtése és szennyvíztisztítása” című pályázatokhoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • projektmenedzsment feladatok ellátása;
 • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására irányuló PR feladatok ellátása.

Dél-dunántúli Régió Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

16 db első és 20 db második fordulós ivóvízminőség-javító pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • költség-haszon elemzés (CBA) és részletes megvalósíthatósági tanulmány (RMT) elkészítése;
 • projektmenedzsment feladatok ellátása;
 • tervezési feladatok ellátása;
 • mérnöki felügyeleti feladatok ellátása;
 • tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására irányuló PR feladatok ellátása;
 • építési-kivitelezési munkák és kiviteli tervek elkészítése.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

„Az Alcsúti Arborétum fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • információs/tájékoztató elemek készítése;
 • kertészeti munkák elvégzése;
 • építési-kivitelezési munkák.

„A Duna-Ipoly Nemzeti Park Esztergom Strázsa-hegyi gyepterületeinek természetvédelmi kezelését szolgáló állattartási infrastruktúra kialakítása” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • épületek felújítására vonatkozó építési-kivitelezési munkák.

„Özönnövények elleni egységes védelem homoki és ártéri élőhelyeken” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • facsemeték ültetése és ápolása;
 • irtási munkák ellátása.

„Kiemelt jelentőségű szárazgyepek védelme Közép-Magyarországon” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • gépjárművek beszerzése.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

A „Családbarát és vízisport célú fejlesztések Fonyód város természetes fürdőhelyein” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • kiviteli tervek elkészítése;
 • a Fonyód Sándortelepi Strand és Bélatelepi kikötő turisztikai célú fejlesztéséhez kapcsolódó mélyépítési munkák elvégzése;
 • a Fonyód Sándortelepi Strand és Bélatelepi kikötő turisztikai célú fejlesztéséhez kapcsolódó magasépítési munkák elvégzése.

Gönc Város Önkormányzata

„Károlyi Gáspár Általános Iskola és Óvoda Infrastrukturális felújítása” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • az óvoda és iskola felújítására vonatkozó építési-kivitelezési munkák.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerület

„Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái innovatív intézmény fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • irodaszerek és szakmai anyagok beszerzése;
 • oktatási eszközök beszerzése.

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

A Selyp Invest Kft. tulajdonában lévő Lőrinci 1 hrsz. és Zagyvaszántó 435 hrsz. alatti ingatlanokon a szakszerűtlen bontás következtében a területen található azbeszt tartalmú építési-bontási hulladékok, valamint az azokkal keveredett föld kitermelése, mozgatása, rakodása, elszállítása és ártalmatlanítása, valamint az ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárások lebonyolítása.

Ozora Községért Közalapítvány

„Az Ozora Piactér felújítására irányuló kivitelezési munkák vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

Ozora Község Önkormányzata

„Ozora Község Önkormányzata részére útépítési és fűtéskorszerűsítési munkák kivitelezése vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása.

Sárszentlőrinc Község Önkormányzata

”Ivóvízminőség-javító beruházás Sárszentlőrinc-Uzd településen” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • vízmű telep technológiai fejlesztése.

Szakály Község Önkormányzata

„Ivóvízminőség-javító beruházás Szakály Községben” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • építési-kivitelezési munkák.

Szedres és Medina Községek „Szedres-Medina közös szennyvíztisztítójának fejlesztése” tárgyú pályázat megvalósítására létrehozott Önkormányzati Társulása

„Szedres – Medina közös szennyvíztisztítójának fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • a szennyvíztisztító fejlesztésének komplett kivitelezési munkálatai.

Szedres Község Önkormányzata

„Szedres ivóvízminőség-javítása” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • vízmű technológiai fejlesztés és hálózat rekonstrukció kivitelezése.

Szikszó Város Önkormányzata

„Település rekonstrukció az árvíz sújtotta Szikszó városban” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • intézmény bővítés, valamint útfelújítás, -építés és csapadékvíz-elvezetés elvégzése.

Tamási Város Önkormányzata

„Geotermikus energiahasznosítás, illetve közműrendszer kiépítése Tamási város területén” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • projektmenedzsment feladatok ellátása;
 • építési-kivitelezési munkák.

„Tamási város szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • projektmenedzsment feladatok ellátása;
 • mérnöki felügyeleti feladatok ellátása;

a projekt megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítése, és a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő szennyvízközmű vagyonértékelése, továbbá a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv elkészítése támogatási ráta korrekciója céljából

 • eszközbeszerzés;
 • építési-kivitelezési munkák és kiviteli tervek elkészítése.

„Kerékpárút hálózat kialakítása Tamási városában” pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • eszközbeszerzés;
 • kerékpárút építési-kivitelezési munkái.

„Megújul az Aranyerdő” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • eszközbeszerzés;
 • óvoda felújítására irányuló kivitelezési munkák.

„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • a Béri Balogh Ádám Gimnázium épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák.

Tolcsva Község Önkormányzata

„Örökségturisztikai és kulturális rendezvényközpont a tolcsvai Szirmay-Waldbott kastélyban című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • rekonstrukciós munkák elvégzése.

Tolna Város Önkormányzata

„A Tolnai „MAG-Ház” – Turisztikai látogatóközpont és műszaki-kulturális bemutatóhely Tolnán (A tolnai Legénységi laktanya-épület kulturális turisztikai célú hasznosítása)” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítása:

 • építési-kivitelezési munkák;
 • eszközbeszerzés.

“Pitypang Óvoda fejlesztése Tolna városában” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása:

 • építési-kivitelezési munkák.