+36 30 693-2177+36 30 961-6013 titkarsag@bujdosoiroda.com | info@bujdosoiroda.hu

A közbeszerzési eljárások lebonyolítása terén szerzett szakmai tapasztalatunk, gyakorlatunk lehetővé teszi, hogy az Önök eljárásai jogszerűek és eredményesek legyenek. Tanácsadóink precíz és gyors szolgáltatást biztosítanak Önnek a beszerzések tervezéséhez, a közbeszerzési eljárások feladatainak teljes körű ellátásához.

 • Teljes körű felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása;
 • Általános jellegű közbeszerzési szabályzat elkészítése;
 • Közbeszerzési terv előkészítése, elkészítése;
 • Éves statisztikai összegezés előkészítése, elkészítése;
 • Beszerzési igény felmerülése esetén a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozásának meghatározása a kivételekre is tekintettel, a beszerzési tárgy, a becsült érték és az eljárási rezsim meghatározása;
 • Közbeszerzési eljárás – Ajánlatkérő számára legalkalmasabb – fajtájának kiválasztása;
 • Eseti jellegű közbeszerzési felelősségi és dokumentálási rend elkészítése;
 • Ajánlatok (részvételi jelentkezések) tartalmi, formai követelményeinek meghatározása;
 • Ajánlatok (részvételi jelentkezések) értékelési szempontjainak kidolgozása;
 • Eljárást megindító felhívás és ajánlatkérési (részvételi) dokumentáció elkészítése;
 • Közbeszerzési Értesítőben és az EU Hivatalos Lapjában megjelenő hirdetmények elkészítése és elektronikus úton történő feladása;
 • Az Ajánlatkérőnél már rendelkezésre álló dokumentumok (felhívás, dokumentáció, szerződés) minőségbiztosítása;
 • Valamennyi eljárási cselekmény (bontás, értékelés, szerződéskötés stb.) lebonyolítása és dokumentálása, jegyzőkönyvek és egyéb iratok elkészítése;
 • Az eljárás során Ajánlatkérő számára folyamatos közbeszerzési tanácsadás nyújtása;
 • Ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részére az ajánlattételi (részvételi) időszakban felmerülő kérdésekben tájékoztatás nyújtása, adott esetben konzultáció, helyszíni bejárás tartása;
 • A beérkezett ajánlatok (részvételi jelentkezések) szakértők bevonásával való kiértékelése formai, jogi, valamint közbeszerzés specifikus tartalmi szempontból, írásbeli értékelés készítése;
 • Adott esetben képviselet ellátása jogorvoslati eljárás során;

Igény esetén beszerzésekkel kapcsolatos oktatási feladatok ellátása.